Selskapet

Godfarfoss Kraft AS er etablert for å bygge et kraftverk i Godfarfossen ved Dagali. Nore og Uvdal kommune, Hol kommune og EB Kraftproduksjon AS eier selskapet.

Godfarfoss Kraft AS er den formelle søkeren for byggingen av kraftverket.

EB Kraftproduksjon AS vil stå for planlegging og bygging av kraftverket. EB Kraftproduksjon AS er et heleid datterselskap av Energiselskapet Buskerud. Selskapet er blant landets større regionale kraftselskaper med driftsansvar for 21 kraftverk og en samlet produksjon på 2,5 TWh. Kraftverkene er lokalisert i Drammensvassdraget og Numedalslågen.

Fremtidig drift vil bli ivaretatt av Ustekveikja Energi AS, som eies av Hol kommune.

Godfarfoss Kraft AS

Postboks 1563
3007 Drammen
Tlf: 31 01 30 00

Kontaktpersoner:

Trygve Øderud
Daglig leder
Telefon: 913 22 320
trygve.oderud@eb.no