Selskapet

Godfarfoss Kraft AS er etablert for å bygge et kraftverk i Godfarfossen ved Dagali. Nore og Uvdal kommune, Hol kommune og Glitre Energi Produksjon eier selskapet.

Godfarfoss Kraft AS er den formelle søkeren for byggingen av kraftverket.

Glitre Energi Produksjon vil stå for planlegging og bygging av kraftverket. Glitre Energi Produksjon AS er et heleid datterselskap av Glitre Energi. Selskapet er blant landets større regionale kraftselskaper med driftsansvar for 21 kraftverk og en samlet produksjon på 2,5 TWh. Kraftverkene er lokalisert i Drammensvassdraget og Numedalslågen.

Fremtidig drift vil bli ivaretatt av Ustekveikja Energi AS, som eies av Hol kommune.