Visualiseringer

Her finner du bilder over utbyggingsområdet før og visuliseringer av området etter utbygging.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilde 1 viser tiltaksområdet før utbygging
Bilde 2 viser visualisering av inngrepene etter en utbygging
Bilde 3 viser terskel og inntaksområde før utbygging
Bilde 4 viser visualisering av hvordan terskel og inntaksområdet kan bli seende ut etter utbygging
Bilde 5 viser 3-D visualisering av hvordan inntaksområdet kan bli seende ut etter utbygging

Godfarfoss Kraft AS

Postboks 1563
3007 Drammen
Tlf: 31 01 30 00

Kontaktpersoner:

Trygve Øderud
Daglig leder
Telefon: 913 22 320
trygve.oderud@glitreenergi.no