Visualiseringer

Her finner du bilder over utbyggingsområdet før og visuliseringer av området etter utbygging.

Bilde 1 viser tiltaksområdet før utbygging
Bilde 2 viser visualisering av inngrepene etter en utbygging
Bilde 3 viser terskel og inntaksområde før utbygging
Bilde 4 viser visualisering av hvordan terskel og inntaksområdet kan bli seende ut etter utbygging
Bilde 5 viser 3-D visualisering av hvordan inntaksområdet kan bli seende ut etter utbygging