Her ligger kraftverket:

Godfarfoss ligger oppstrøms Pålsbufjorden ved Dagali i Hol og Nore og Uvdal kommuner i Buskerud fylke. Grensen mellom Hol kommune og Nore og Uvdal kommune går midt i fossen.